top of page

Eğitim, Danışmanlık ve Moderasyon Çalışmaları

 • Kurumsallaşma ve İnsan Kaynakları Analizi Eğitimi. Günal Lojistik. Uşak 2021.

 • Kurumsallaşma ve İnsan Kaynakları Analizi Eğitimi. Çetinkaya Deri. Uşak 2021.

 • Takım Çalışması ve Motivasyon Eğitimi. RESLOG Projesi. Ankara 2021

 • İletişim ve Sunum Teknikleri Eğitimi. RESLOG Projesi. Ankara 2021

 • Yönetim ve Liderlik Eğitimi. RESLOG Projesi. Ankara 2021

 • Sunum Teknikleri Eğitimi.  DGRV Alman Kooperatifleri Konfederasyonu. Ankara 2021.

 • Eğitim Planlaması Eğitimi. DGRV Alman Kooperatifleri Konfederasyonu. Ankara 2021.

 • Motivasyon ve Zaman Yönetimi Eğitimi. DGRV Alman Kooperatifleri Konfederasyonu. Ankara 2020

 • Takım Çalışması Eğitimi. DGRV Alman Kooperatifleri Konfederasyonu. Ankara 2020

 • Kooperatifçilikte İletişim Eğitimi.DGRV Alman Kooperatifleri Konfederasyonu. Ankara 2020

 • Kooperatiflerde Lider Yöneticilik Eğitimi. DGRV Alman Kooperatifleri Konfederasyonu. Ankara 2020

 • 6 grup Sunum Teknikleri ve Raporlama Eğitimi. İçişleri Bakanlığı. YİKOB Projesi. Ernst&Young. Antalya 2020

 • 2 grup İletişim Becerileri ve İnsan İlişkileri Eğitimi. Osmaniye Valiliği, DOĞAKA, Renao Danışmanlık. Osmaniye 2020

 • 5 grup Lider Yöneticilik Eğitimi. DGRV Alman Kooperatifleri Konfederasyonu. Konya, Bursa, Sakarya, Kastamonu, Ankara 2020.

 • 12 grup Sunum Teknikleri ve Raporlama Eğitimi. İçişleri Bakanlığı. YİKOB Projesi. Ernst&Young. Antalya 2019

 • Stratejik Planlama Eğitimi. T.C Milli Eğitim Bakanlığı, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü. Konya 2019

 • Proje Planlama ve Eğiticilerin Eğitimi. Ahiler Kalkınma Ajansı. Niğde 2019

 • Takım Ruhu Geliştirme Eğitimi. Osmaniye İŞGEM Projesi. Osmaniye 2018

 • Problem Çözme Teknikleri Eğitimi. Osmaniye İŞGEM Projesi. Osmaniye 2018

 • Modern Yönetim Teknikleri ve Lider Yöneticilik Eğitimi. Osmaniye İŞGEM Projesi. Osmaniye 2018

 • Eğiticilerin Eğitimi. Osmaniye İŞGEM Projesi. Osmaniye 2018

 • Kişisel Gelişim ve Sunum Teknikleri Eğitimi. Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği. Amasya 2018.

 • 2 Grup Lider Yöneticilik Eğitimi. Antalya Aksu Halk Eğitim Merkezi ve DGRV Alman Kooperatifleri Konfederasyonu. Antalya 2018.

 • Eğiticilerin Eğitimi. DGRV Alman Kooperatifleri Konfederasyonu. Antalya 2017.

 • 20 grup İletişim ve Kişilerarası İlişkiler Eğitimi. T.C. Merkez Bankası A.Ş. Ankara 2017.

 • 15 grup Liderlik ve Takım Çalışması Eğitimi. T.C. Merkez Bankası A.Ş. Ankara 2017.

 • 2 grup Etkili Yazışma ve Raporlama Eğitimi. ASELSAN A.Ş. Ankara 2017

 • Stratejik Planlama ve Yeniden Yapılanma Çalıştay Moderasyonu. DGRV Alman Kooperatifleri Konfederasyonu. Merkez Birliklerinin Yeniden Yapılandırılması ve Stratejilerinin Belirlenmesi. Denizli 2017.

 • Stratejik Planlama ve Yeniden Yapılanma Çalıştay Moderasyonu. Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü. Eylem Planı Hazırlanması İzmir 2016.

 • Stratejik Planlama ve Yeniden Yapılanma Çalıştay Moderasyonu. DGRV Alman Kooperatifleri Konfederasyonu. Merkez Birliklerinin Yeniden Yapılandırılması ve Stratejilerinin Belirlenmesi. Burdur 2016.

 • Stratejik Planlama ve Yeniden Yapılanma Çalıştay Moderasyonu. DGRV Alman Kooperatifleri Konfederasyonu. Merkez Birliklerinin Yeniden Yapılandırılması ve Stratejilerinin Belirlenmesi. Balıkesir 2016.

 • Stratejik Planlama ve Yeniden Yapılanma Çalıştay Moderasyonu. DGRV Alman Kooperatifleri Konfederasyonu. Merkez Birliklerinin Yeniden Yapılandırılması ve Stratejilerinin Belirlenmesi. Çanakkale 2016.

 • Stratejik Planlama ve Yeniden Yapılanma Çalıştay Moderasyonu. DGRV Alman Kooperatifleri Konfederasyonu. Merkez Birliklerinin Yeniden Yapılandırılması ve Stratejilerinin Belirlenmesi. Ankara 2016.

 • Etkili Sunuş Teknikleri. Önder Çiftçi Derneği. Tekirdağ 2016.

 • 3 grup Lider Yöneticilik Eğitimi. Çanakkale Ticaret İl Müdürlüğü (KOOP – GEP). Çanakkale 2016.

 • Lider Yöneticilik Eğitimi. Denizli Ticaret İl Müdürlüğü (KOOP – GEP). Denizli 2016.

 • Eğiticilerin Eğitimi. Ahiler Kalkınma Ajansı. Kırşehir 2015

 • Eğiticilerin Eğitimi. Ahiler Kalkınma Ajansı. Niğde 2015

 • Eğiticilerin Eğitimi. Ahiler Kalkınma Ajansı Aksaray 2015

 • 2 grup Eğiticilerin Eğitimi. ÇASGEM. Ankara 2015

 • Eğiticilerin Eğitimi. AHİKA.  Nevşehir 2015

 • Proje Planlama ve Hibe Başvuruları Eğitimi Kitapçık Hazırlama Çalışmaları. DGRV. Ankara 2015.

 • Eğiticilerin Eğitimi. AHİKA. Kırıkkale 2015

 • Çalıştay Moderasyonu. Türkiye Belediyeler Birliği. Emniyet ve Gözetim Anketi Çalışma Grupları. İzmir 2015

 • 3 grup Eğiticilerin Eğitimi. Yerel Yatırım Planlama Projesi. Antalya 2015

 • Eğitim ve Sunum Teknikleri Eğitimi. Mardin Sürdürülebilir Turizm Projesi. Mardin 2015

 • 2 grup İletişim Becerilerini Geliştirme Eğitimi. Mardin Sürdürülebilir Turizm Projesi. Mardin 2015

 • Çalıştay Moderasyonu. Türkiye Belediyeler Birliği. Emniyet ve Gözetim Çalışma Grupları. Ankara 2015

 • 2 grup Modern Yönetim Teknikleri ve Lider Yöneticilik Eğitimi. DGRV Alman Kooperatifleri Konfederasyonu. Antalya 2014

 • PCM - Proje Planlama ve Hibe Başvuruları Eğitimi. DGRV Alman Kooperatifleri Konfederasyonu. Antalya 2014

 • İletişim Becerilerini Geliştirme Eğitimi. SANOFI. Ankara 2014

 • 4 grup Lider Yöneticilik Eğitimi. Ankara Eczacı Odası. Ankara 2014.

 • Raporlama ve Sunum Teknikleri Eğitimi. GAP Bölge Kalkınma İdaresi TEYAP Projesi. Şanlıurfa 2014.

 • Raporlama ve Sunum Teknikleri Eğitimi. GAP Bölge Kalkınma İdaresi. Şanlıurfa 2014.

 • Çalıştay Moderasyonu. Türkiye Belediyeler Birliği Emniyet ve Gözetim Anketi Çalışma Grupları. Ankara 2014

 • 2 grup Çatışma Yönetimi Eğitimi. ASELSAN A.Ş. Ankara 2014

 • Kişisel Gelişim Teknikleri Eğitimi. GAP Bölge Kalkınma İdaresi. Şanlıurfa 2014

 • 2 grup Stratejik Planlama Eğitimi. DGRV Alman Kooperatifleri Konfederasyonu ve  Hay-Koop Bölge Birliği. Erzurum 2013

 • Çalıştay Moderayonu. Türkiye Belediyeler Birliği Çalışma Grupları. Antalya 2013

 • Stratejik Planlama Çalıştay Moderasyonu. UNDP Enerji Verimliliğinde Finansal Mekanizmalar Çalışma Grubu. Ankara 2013

 • 2 grup Eğiticilerin Eğitimi. T.C. Uşak Defterdarlığı. Uşak 2013

 • 6 grup Modern Yönetim Teknikleri ve Lider Yöneticilik Eğitimi. DGRV Alman Kooperatifleri Konfederasyonu. Antalya 2013

 • 3 grup Kurumsal Kapasite Geliştirmeye Yönelik Etkili İletişim Eğitimi. T.C. Bartın Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Bartın 2013

 • Durum Analizi Moderasyonu. UNDP Çevresel Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu. Ankara 2012

 • Eğiticilerin Eğitimi. Türk Patent Enstitüsü. Ankara 2012

 • Modern Yönetim Teknikleri ve Lider Yöneticilik Eğitimi. Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Birliği. Erzurum 2012

 • TUSELOG Türk İsveç Belediyeleri Eşleştirme Çalıştayı Moderasyonu. Türkiye Belediyeler Birliği. Ankara 2012.

 • KARDEMİR A.Ş Stratejik Planlama Çalıştayı Moderasyonu. KARDEMİR A.Ş. Bolu 2012

 • 6 grup Modern Yönetim Teknikleri ve Lider Yöneticilik Eğitimi. DGRV Alman Kooperatifleri Konfederasyonu. Antalya/Kemer 2012

 • İletişim Becerilerini Geliştirme Eğitimi. Aydın Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği.  Aydın/Kuşadası 2012.

 • Eğitimde Stratejik Planlama ve Kalite Yönetim Sistemleri Eğitimi. Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü&Zafer Kalkınma Ajansı. Kütahya 2012

 • İnsan İlişkileri, İletişim Becerilerini Geliştirme ve Beden Dili Eğitimi. BAŞARSOFT. Ankara 2011.

 • Proje Fikri Oluşturma Moderasyonu.  T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Planı. Antalya 2011.

 • İletişim ve Çatışma Yönetimi Eğitimi. ÖZGÜN A.Ş. Ankara 2011

 • Eğiticilerin Eğitimi. ÖZGÜN A.Ş. Ankara 2011

 • 6 grup Modern Yönetim Teknikleri ve Lider Yöneticilik Eğitimi. DGRV Alman Kooperatifleri Konfederasyonu. Antalya/Kemer 2011

 • KARDEMİR Değişim Çalıştayı Moderasyonu. KARDEMİR A.Ş. Karabük 2011

 • Modern Yönetim Teknikleri ve Lider Yöneticilik Eğitimi. Aykim Metal Sanayi. Aydın 2011

 • 2 grup İletişim Becerilerini Geliştirme Eğitimi. DGRV Alman Kooperatifleri Konfederasyonu. Antalya. 2010

 • Eğiticilerin Eğitimi. Devlet Planlama Teşkilatı. Ankara 2010

 • Durum Analizi Moderasyonu. DGRV Alman Kooperatifleri Konfederasyonu & Tarım ve Köyişleri Bakanlığı TEDGEM. Antalya 2010

 • 2 grup Eylem Planı Hazırlanması Moderasyonu. UNDP. Türkiye’nin İklim Değişikliği Eylem Planının Hazırlanması Projesi. Ankara 2010

 • Modern Yönetim Teknikleri ve Lider Yöneticilik Eğitimi. Oruçoğlu Şirketler Grubu. Afyon 2010

 • 2 grup Proje Planlama Moderasyonu. UNDP. Deniz ve Kıyı Koruma Alanlarının Sürdürebilirliğinin Sağlanması Projesi. Ankara.2009, 2010

 • 2 grup Modern Yönetim Teknikleri ve Lider Yöneticilik Eğitimi. Ziraat Bankası. Ankara. 2009

 • 6 grup Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı ile Proje Planlama Moderasyonu. UNDP. İklim Değişikliğine Uyum Projesi. Adana ve Niğde.2009

 • 8 grup Modern Yönetim Teknikleri ve Lider Yöneticilik Eğitimi. DGRV Alman Kooperatifleri Konfederasyonu. Antalya/Kemer 2009

 • Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı ile Proje Planlama ve Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi.  “Minerva Eğitim Danışmanlık”  Adapazarı.2009

 • İletişim Becerilerini Geliştirme Eğitimi. DGRV Alman Kooperatifleri Konfederasyonu. Antalya/Kemer 2009

 • 7 grup Beden Dili ve Kişisel İmaj Oluşturma Eğitimi. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı. Ankara 2008, 2009

 • 4 grup Modern Yönetim Teknikleri ve Lider Yöneticilik Eğitimi. DGRV Alman Kooperatifleri Konfederasyonu. Antalya/Kemer 2008

 • Eğiticilerin Eğitimi. UNICEF Türkiye Temsilciliği ve Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü. Ankara 2008

 • Kişisel Gelişim, Eğiticilerin Eğitimi. (Ek program) Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı, Tarım ve Hayvancılık Bileşeni. Kayseri 2007

 • Kişisel Gelişim, Eğiticilerin Eğitimi. Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı, Tarım ve Hayvancılık Bileşeni. Elazığ 2007

 • Kişisel Gelişim, Eğiticilerin Eğitimi. Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı, Tarım ve Hayvancılık Bileşeni. Malatya 2007

 • Kişisel Gelişim, Eğiticilerin Eğitimi. Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı, Tarım ve Hayvancılık Bileşeni. Sivas 2007

 • Kişisel Gelişim, Eğiticilerin Eğitimi. Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı, Tarım ve Hayvancılık Bileşeni. Yozgat 2007

 • Kişisel Gelişim, Eğiticilerin Eğitimi. Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı, Tarım ve Hayvancılık Bileşeni. Kayseri 2007

 • Kişisel Gelişim, Eğiticilerin Eğitimi. Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı, Tarım ve Hayvancılık Bileşeni. Karaman 2007

 • Kişisel Gelişim, Eğiticilerin Eğitimi. Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı, Tarım ve Hayvancılık Bileşeni. Konya 2007

 • Eğiticilerin Eğitimi. ARIP, Çiftçi Örgütlerinin Kurumsal Kapasitelerinin Artırılması Projesi. Denizli 2007

 • Eğiticilerin Eğitimi. ARIP, Çiftçi Örgütlerinin Kurumsal Kapasitelerinin Artırılması Projesi. Burdur 2007

 • Proje Planlama ve Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi.  “Minerva Eğitim Danışmanlık”  Adapazarı il ve ilçe belediyeleri çalışanları. Adapazarı.2007

 • Stratejik Planlama Eğitimi. Tarım Reformu Uygulama Projesi, Çiftçi Örgütlerinin Kurumsal Kapasitelerinin Artırılması Projesi. Ankara 2006

 • 2 grup Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı ile Proje Planlama ve Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi.  Tarım ve Köy işleri Bakanlığı. Ankara 2006

 • Modern Yönetim Teknikleri ve Liderlik Eğitimi.  Kariyer.net. Ankara 2006

 • 2 grup Proje Planlama ve Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi. ARIP, Çiftçi Örgütlerinin Kurumsal Kapasitelerinin Artırılması Projesi. Antalya 2006

 • İnsan İlişkileri ve Beden Dili. Başkent Elektrik üst ve orta düzey yöneticileri. Ankara 2006

 • Takım Oluşturma ve Takımla Çalışma. Başkent Elektrik üst ve orta düzey yöneticileri. Ankara 2006

 • Modern Yönetim Teknikleri ve Liderlik Eğitimi.  Gazi Universitesi İşletme Klubü. Ankara 2006

 • Eğiticilerin Eğitimi. BTC Ham Petrol Boru Hattı Projesi çalışanları. Ankara 2006

 • Modern Yönetim Teknikleri ve Liderlik Eğitimi. ENKA ve BOTAŞ çalışanları. Ankara 2006

 • Modern Yönetim Teknikleri ve Liderlik Eğitimi. Şahinler Grubu yöneticileri. Ankara 2006

 • İnsan İlişkileri ve Beden Dili. Ankara Ticaret Odası ve OSTIM. Ankara 2005

 • Modern Yönetim Teknikleri ve Liderlik Eğitimi. Ankara Ticaret Odası ve OSTIM. Ankara 2005

 • Kişisel İmaj Oluşturma. Ankara Ticaret Odası ve OSTIM. Ankara 2005

 • Outdoor Liderlik Eğitimi. ODTÜ İşletme Klubü. Ankara. 2005

 • Proje Planlama ve Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi.  “Çocuklar Aynı Çatı Altında Derneği”  çalışanları ve gönüllüleri. Diyarbakır.2005

 • Proje Planlama ve Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi izleme çalışmaları. Doğu Anadolu Kalkınma Programı – Sosyal Kalkınma Bileşeni. Hakkâri. 2005

 • Proje Planlama ve Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi. Doğu Anadolu Kalkınma Programı – Sosyal Kalkınma Bileşeni. Muş. 2005

 • Proje Planlama ve Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi. Doğu Anadolu Kalkınma Programı – Sosyal Kalkınma Bileşeni. Hakkâri. 2005

 • Eğiticilerin Eğitimi. BTC Ham Petrol Boru Hattı Projesi çalışanları. Ankara. 2003-2004

 • Proje Planlama ve Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi. BTC Ham Petrol Boru Hattı Projesi çalışanları. Ankara.2003-2004

 • Eğiticilerin Eğitimi. Türkiye Kızılay Derneği çalışanları ve şube yöneticileri. Ankara. 2003

 • Eğiticilerin Eğitimi.  Türkiye Kızılay Derneği eğitici adayları. Ankara. 2003

 • 3 grup Eğiticilerin Eğitimi. Suriye Arap Kızılay Derneği gönüllüleri. Ankara.2002-2003

 • Proje Planlama ve Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi. Türkiye Kızılay Derneği çalışanları ve şube yöneticileri. Erzincan.2002

 • Proje Planlama ve Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi. Türkiye Kızılay Derneği çalışanları ve şube yöneticileri. Antalya.2002

 • Proje Planlama ve Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi. Türkiye Kızılay Derneği çalışanları ve şube yöneticileri. Samsun.2002

 • Proje Planlama ve Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi. Türkiye Kızılay Derneği çalışanları ve şube yöneticileri. Eskişehir.2002

 • Proje Planlama ve Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi. Türkiye Kızılay Derneği çalışanları ve şube yöneticileri. İstanbul.2002

 • Proje Planlama ve Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi. Türkiye Kızılay Derneği çalışanları ve şube yöneticileri. İzmir.2002

 • Proje Planlama ve Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi. Türkiye Kızılay Derneği çalışanları ve şube yöneticileri. Ankara.2002

 • Proje Planlama ve Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi. Türkiye Kızılay Derneği çalışanları ve şube yöneticileri. Erzurum.2001

 • Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı ile Proje Planlama Eğitimi. Türkiye Kızılay Derneği çalışanları ve şube yöneticileri. Yeniköy – İzmit. 2001

bottom of page