top of page

Danışmanlık

BİREYSEL YÖNETİCİ DANIŞMANLIĞI

 

Bireysel Yönetici Danışmanlığı hizmetleri ile "İdareci" kavramını yok edip, planlama ve organizasyon becerileri yüksek, iletişim becerileri güçlü, olaylara farklı bakış açıları ile yaklaşabilen, problem çözme becerileri kuvvetli, motive etme yöntemlerini bilen, işbölümü yapabilen, zamanı etkin kullanabilen "Lider Yöneticiler" yetiştirmek amaçlanmaktadır.

 

Bu hizmet sunulurken gizlilik ilkelerine son derece sadık kalınmaktadır.

Aralarında milletvekillerinin, her pozisyondaki kamu ve özel şirket yöneticilerinin yer aldığı müşteriler  ayda sadece 2 saatlerini ayırarak hem kendilerini, hem çalışma arkadaşlarını, hem de çalışma ortamlarını daha mutlu ve daha başarılı kılmaktadırlar.

yoneticikoclugu.png

STRATEJİK PLANLAMA DANIŞMANLIĞI

 

Ne yapılıyor?

Birinci aşamada; Bir Stratejik Planlama çalışmasında yapılması gereken işleri göz önüne alarak sizinle bir takvim belirleniyor ve paydaşlar birlikte tespit ediliyor.

İkinci aşamada; İç ve Dış Paydaş toplantılarını gerçekleştirilerek ve GZFT (Güçlü Yanlar, Zayıf Yanlar, Fırsatlar, Tehditler) Analizi yapılarak mevcut durum tespit ediliyor.

Üçüncü aşamada; sorunları tespit etmeye yönelik bir Sorun Analizi çalışması gerçekleştiriliyor.

Dördüncü aşamada; Stratejik çalışma alanlarını belirleniyor, sizin tarafınızdan oluşturulan çalışma grubu ile Misyon, Vizyon ve Temel Değerler çalışması gerçekleştiriliyor.

Beşinci aşamada; Hem sorunların çözümüne yönelik, hem de sizin hedefleriniz ve vizyonunuz doğrultusunda Stratejik Amaçlar, Hedefler ve Faaliyetler çalışması gerçekleştiriliyor, bu amaç ve hedefler için Performans Göstergeleri belirleniyor.

 

Altıncı aşamada; Belirlenmiş Stratejik Amaçlar, Hedefler ve Faaliyetler doğrultusunda alt faaliyetler belirleniyor ve bir faaliyet planı hazırlanıyor.

Yedinci aşamada; Litmus Testi ile Stratejik Planının kontrolü sağlanıyor.

Sekizinci aşamada; Stratejik Planınızın son hali size teslim ediliyor.

whiteboard-849811_1280.jpg
bottom of page