top of page
RUS_6914.JPG
Bürke Aycan
Eğitim, Yönetim ve Kişisel Gelişim Uzmanı & Moderatör

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalından mezun oldu. Türkiye Kızılay Derneğinde Organizasyon Metot ve Eğitim Uzman Yardımcısı olarak iş hayatına başladı 1 yıl sonra Eğitim Uzmanlığına terfi etti, Türkiye Kızılay Derneğindeki görevi sırasında Değişim Programı çerçevesinde A.B.D' de Amerikan Kızılhaçının Washington D.C' deki genel merkezinde ve Los Angeles ile San Francisco - Bay Area Şubelerinde eğitim ve insan kaynakları sistemleri ile ilgili olarak eş uzmanlarla çalışmalarda bulundu. Gene Kızılay' daki görevi sırasında kurumun Yeniden Yapılanma ve Kadro Çalışmaları projelerinde aktif rol aldı. Yurt genelinde Kızılay personeline, üyelerine ve gönüllülerine Eğiticilerin Eğitimi, Stratejik Planlama, Proje Planlama başta olmak üzere eğitimler verdi. Eğiticilerin Eğitimi el kitabını hazırladı. Suriye Kızılayından gelen gönüllülere verdiği 3 grup Eğiticilerin Eğitimi ile uluslararası deneyimler yaşadı.

Daha sonra Türkiye Kızılay Derneğindeki görevinden ayrılarak BOTAŞ' ta BTC Ham Petrol Boru Hattı Projesinde Eğitim Uzmanı olarak görev almaya başladı. Buradaki görevi süresince personelin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, belirlenen ihtiyaçlarına uygun eğitim programlarının, uygun öğretim metotları ile hazırlanması, uygulanması, izlenmesi, ölçme ve değerlendirilmesi gibi konularla ilgilendi.  Stratejik Planlama, Proje Planlama, Eğiticilerin Eğitimi, Etkili Konuşma ve Sunum Teknikleri, İletişim Becerileri konularında proje çerçevesinde çalışmalarda bulundu.

BOTAŞ' taki görevinden ayrıldıktan sonra  kısa bir süre bağımsız eğitim danışmanlığı yaptı

Profesyonel eğitim danışmanlığı tecrübesinden sonra Absolute Eğitim ve Danışmanlık Merkezinin kurucularından biri olarak İnsan Kaynakları ve Genel Eğitimler Direktörü görevini üstlendi, aynı zamanda  Eğiticilerin Eğitimi, Proje Planlama, Stratejik Planlama, İnsan İlişkileri ve İletişim Becerileri, Beden Dili, Etkili Konuşma ve Sunum Teknikleri, Kurumsal Vatandaşlık, Takım Çalışması ve Ekip Ruhu, Yönetim ve Liderlik, Outdoor eğitim programlarında da merkez bünyesinde eğiticilik yapmaktadır.

Bütün bu görevlerinin yanı sıra Bürke Aycan kısa dönemli olarak Avrupa Birliği destekli Doğu Anadolu Kalkınma Programında proje planlama ve hibe uzmanı, Dünya Bankası, Tarım Reformu Uygulama Projesi, Çiftçi Örgütlerinin Kurumsal Kapasitelerinin Güçlendirilmesi projesinde Proje Planlama/Hazırlama Eğitim Uzmanı olarak görev yapmıştır, Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programında Kişisel Gelişim Eğitim Uzmanı, UNDP Türkiye’nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesinde de proje planlama ve değerlendirme uzmanı olarak görev yapmıştır.

Bürke Aycan özellikle Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Avrupa Birliği ve Dünya Bankası destekli projelerin toplantı ve çalıştaylarında  moderatörlük (kolaylaştırıcılık) görevlerinde de bulunmaktadır.

Evli ve bir erkek çocuk babası olan Bürke Aycan'ın  "Kariyer.Net" dergisinde de çeşitli aralıklarla eğitim bilimi ve projecilik ile ilgili makaleleri yayınlanmaktadır.

Bürke Aycan Kimdir?

bottom of page